menu

Annuleringsverzekering Voorwaarden

Annuleringsverzekering Voorwaarden

Hier volgt een samenvatting van de voorwaarden van een annuleringsverzekering zoals die doorgaans zijn omschreven. Het is belangrijk dat je altijd de polisvoorwaarden van de verzekering raadpleegt om te zien welke gebeurtenissen zijn verzekerd bij jouw annuleringsverzekering.

 • Ernstige ziekte, ongeval, ongeval letsel of overleiden van de verzekerde.
 • Ernstige ziekte, ongeval, ongeval letsel of overleiden van familie (1e of 2e graad) van de verzekerde.
 • Zwangerschap van de verzekerde of de partner van de verzekerde.
 • Schade aan eigendom of huurwoning van verzekerde of het bedrijf waar verzekerde werkzaam is, waardoor aanwezigheid nodig is.
 • Het onverwacht beschikbaar komen van een huurwoning of oplevering van een koopwoning. (binnen 30 dagen voor en 30 dagen na het einde van de reis.)
 • Een onverwachte noodzakelijke medische ingreep die moet worden ondergaan door de verzekerde, partner van de verzekerde of een inwonend kind.
 • Ernstige ziekte, ongeval letsel of overleiden van personen woonachtig in het buitenland waardoor het niet mogelijk is om voorgenomen logies bij deze personen van de verzekerde te genieten.
 • Het op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor de voorgenomen reis verplichte inenting door de verzekerde.
 • Onverwachte werkloosheid door onvrijwillig ontslag.
 • Het accepteren van een dienstbetrekking van minimaal 20 uur per week, voor de duur van minimaal een half jaar voor onbepaalde tijd, na werkloosheid van de verzekerde waarvoor een uitkering werd verkregen en waarbij de aanwezigheid ten tijde van de reis nodig is voor de vervulling hiervan.
 • De definitieve ontwrichting van het huwelijk van de verzekerde.
 • Het niet verkrijgen van een voor de reis benodigd visum buiten de schuld om van de verzekerde.
 • Het niet werken van het priv√©-vervoermiddel van de verzekerde waarmee de (buitenlandse-) reis zou worden gemaakt.
 • (Een verergering van een) ziekte of ongeval letsel van een familielid van de verzekerde, (1e graad) die hierdoor dringende zorg nodig heeft die niemand anders dan de verzekerde kan verlenen.
 • Diefstal of versies van de noodzakelijke reisdocumenten van de verzekerde, voor de reis, op de dag van het vertrek.

Dit is slechts een samenvatting van de doorgaans verzekerde gebeurtenissen. Deze voorwaarden worden door iedere verzekeraar uitgebreid omschreven in de polisvoorwaarden.

Bekijk hier de Top 5 Annuleringsverzekeringen